TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

01-08-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o unieważnieniu postępowań ogłoszonych w dniu 15 czerwca 2018r. o poniższych numerach:

  • 06-18-000735/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
  • 06-18-000723/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
  • 06-18-000808/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
  • 06-18-000726/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
  • 06-18-000663/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
  • 06-18-000805/PSY/04/1/04.1790.007.02/01
  • 06-18-000729/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. zostały ponownie ogłoszone  postępowania konkursowe w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2023r. w zakresie: świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych i świadczenia psychologiczne w poniższych obszarach kontraktowania:

Produkt Nazwa produktu Obszar
04.1700.001.02 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Brzesko, Dębno, Borzęcin, Szczurowa
04.1700.001.02 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Krynica-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój,  Łabowa
04.1700.001.02 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Olkusz, Bolesław, Bukowno
04.1700.001.02 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Przeciszów, Zator, Osiek, Polanka Wielka, Kęty
04.1700.001.02 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Wadowice, Mucharz, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona
04.1790.007.02 świadczenia psychologiczne m. Nowy Sącz
04.1700.001.02 świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych Bochnia, Bochnia (gm. w), Rzezawa, Drwinia

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju PSY – Opieka Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień w w/w zakresach świadczeń obrazuje poniższa tabela:

Nazwa produktu CENA oczekiwana
świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych 8,50 
świadczenia psychologiczne 8,30

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień 7 września 2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-205, 166, 160

Wszystkie aktualności