TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram otwarcia ofert w rodzaju: Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie na II półrocze 2018 i lata następne

05-03-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu harmonogram otwarcia ofert w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniach 6-8 marca 2018 r. w Krakowie przy ul. Józefa 21.

Komisja Konkursowa SOK  tel. 12 29 88 123, 152, 107, 167, 172, 408, 333
 

Wszystkie aktualności