Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów dotycząca zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne

22-09-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że z dniem 1 października 2017 roku wymienieni Świadczeniodawcy zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne w następujących zakresach:

Nazwa Świadczeniodawcy

Kod_pocztowy

Miejscowość

Adres

Nazwa zakresu świadczeń

Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza w Krakowie

31-202

Kraków

Prądnicka 35/37

ENDOKRYNOLOGIA - HOSPITALIZACJA

SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA

30-150

Kraków

Armii Krajowej 18

GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW.JANA GRANDEGO W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

31-061

Kraków

Trynitarska 11

UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

UROLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY

"RACŁAWICKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

31-221

Kraków

Białoprądnicka 7a

UROLOGIA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe MEDICINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-559

Kraków

Rogozińskiego 5

CHIRURGIA DZIECIĘCA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

UROLOGIA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL NA SIEMIRADZKIEGO IM.RAFAŁA CZERWIAKOWSKIEGO SP. z O.O.

31-137

Kraków

Siemiradzkiego 1

CHIRURGIA OGÓLNA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

CENTRUM MEDYCZNE PROMED

31-419

Kraków

Rozrywka 24a

OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA

OTORYNOLARYNGOLOGIA - HOSPITALIZACJA PLANOWA - PAKIET ONKOLOGICZNY

Specjalistyczne Gabinety Lekarskie POPIELA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

31-234

Kraków

os. Witkowice Nowe 53

GASTROENTEROLOGIA - ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ

CENTRE DE LA VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

30-033

Kraków

Sienkiewicza 34

CHIRURGIA PLASTYCZNA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

OSTEODEX CENTRUM WIELOSPECJALISTYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

33-300

Nowy Sącz

Grunwaldzka 62

CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

Przychodnia Twoje Zdrowie

33-300

Nowy Sącz

Żółkiewskiego 13

CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY CHORÓB PŁUC IM.DR O.SOKOŁOWSKIEGO

34-500

Zakopane

Gładkie 1

CHIRURGIA OGÓLNA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

33-100

Tarnów

Skłodowskiej-Curie 1

CHIRURGIA OGÓLNA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

33-170

Tuchów

Szpitalna 1

CHIRURGIA OGÓLNA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

OTORYNOLARYNGOLOGIA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POŁOŻNICZO-OPERACYJNY IM.ŚW. ELŻBIETY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

32-831

Roztoka

Roztoka 55

NEONATOLOGIA  -  HOSPITALIZACJA

NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25

POŁOŻNICTWO I  GINEKOLOGIA -  HOSPITALIZACJA

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N01, N20

POŁOŻNICTWO I  GINEKOLOGIA -  HOSPITALIZACJA - PAKIET ONKOLOGICZNY

EUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

33-100

Tarnów

Szewska 12

CHIRURGIA OGÓLNA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

CHIRURGIA NACZYNIOWA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

ORTOPEDIA I TRAUMAT NARZ RUCHU - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

OKULISTYKA -  ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA

OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B16G, B17G, B18, B19

 

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl
w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”
.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne” 

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności