Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Ograniczenie dostępności sal obsługi klientów i punktów obsługi w MOW NFZ

Ważne!
23-10-2020

W trosce o Państwa bezpieczeństwo od 19 października 2020 r. do odwołania zwiększamy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Krakowie.

Ograniczania w salach obsługi klientów i w punktach obsługi 

Skrzynka podawcza

Pozostawiamy otwarte drzwi jedynie dla osób zgłaszających się z pilnymi sprawami, których nie można załatwić przez telefon, czy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Prosimy o pozostawienie niezbędnej dokumentacji w skrzynce podawczej:

 • SOK MOW NFZ - ul. Wadowicka 8W lub ul. Józefa 21.
 • Delegatura w Nowym Sączu 
  ul. Jagiellońska 52
  33-300 Nowy Sącz
 • Delegatura w Tarnowie
  Aleja Solidarności 5-9
  33-100 Tarnów  
 • Delegatura w Nowym Targu
  ul. Jana Kazimierza 22 
  34-400 Nowy Targ 

Pozostawione sprawy zostaną rozpatrzone przez naszych pracowników. Odpowiedź zostanie przekazana drogą pocztową na wskazany adres.

Z dniem 19 października do odwołania zawieszona zostaje realizacja usług:

 • potwierdzania profilu zaufanego (PZ),
 • punktu podawczego (działalność tylko w trybie awaryjnym).

Jakie sprawy można załatwić w MOW NFZ bez wychodzenia z domu:

 • Leczenie uzdrowiskowe

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń: 12 29 88 361, Telefoniczna Infolinia Pacjenta: 800 190 590.

Jak wyjechać na leczenie do uzdrowiska

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane on-line lub korespondencyjnie oraz mailowo (). Ze względu na ochronę danych osobowych, szczegółowe odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną mogą być udzielane jedynie poprzez przesłanie zapytania za pomocą e-PUAP, a nie ze "zwykłego" adresu e-mail.

Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ, ul. Wadowicka 8 W, Kraków. Skany skierowań nie są rozpatrywane i nie należy ich nadsyłać.

Każdy etap rozpatrywania Twojego skierowania możesz śledzić przez internet w przeglądarce skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

 • Europejska Krata Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) prześlij wniosek mailem , bądź poprzez ePUAP (Identyfikator adresata: 3bdy2cb654).

Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.

 • Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres 

 • Wnioski Unijne

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres .

Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres 

 • Leczenie planowane na podstawie przepisów o koordynacji

Wniosek o zgodę na leczenie planowane poza terytorium kraju wyślij pocztą.

Wniosek o wydanie formularza S2, w sytuacji gdy uzyskałeś zgodę Prezesa NFZ/Dyrektora OW NFZ, wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres  

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: 12 29 88 330

Druki i formularze do pobrania

 • Zaopatrzenie  wyroby medyczne

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami do odwołania zostają zamknięte punkty obsługi:  

 • Olkusz
 • Myślenice
 • Chrzanów
 • Oświęcim
 • Wadowice
 • Sucha Beskidzka
 • Gorlice
 • Zakopane
 • Limanowa
 • Brzesko

Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na następujące adresy e-mail: 

 • pacjenci z terenu Krakowa i okolic oraz Olkusza, Wadowic Oświęcimia, Myślenic i Chrzanowa – adres e-mail – 
 • pacjenci z terenu Nowego Sącza i okolic oraz Gorlic i Limanowej – adres e-mail - 
 • pacjenci z terenu Tarnowa i okolic oraz Bochni i Brzeska – adres e-mail - 
 • pacjenci z terenu Nowego Targu i okolic oraz Suchej Beskidzkiej, Zakopanego, Gorlic, Rabki-Zdrój – adres e-mail - 

Zlecenie lekarskie można również złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej w Małopolskim OW NFZ (ul. Wadowicka 8W, Kraków), w delegaturach: w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 52), w Tarnowie (Aleja Solidarności 5-9) i w Nowym Targu (ul. Jana Kazimierza 22) lub przesłać drogą korespondencyjną na poniższe adresy:

 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
  ul. Józefa 21
  31-056 Kraków
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Nowym Sączu (pacjenci z terenu Nowego Sącza i okolic oraz Gorlic i Limanowej)
  ul. Jagiellońska 52
  33-300 Nowy Sącz
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Tarnowie (pacjenci z terenu Tarnowa i okolic oraz Bochni i Brzeska)
  Aleja Solidarności 5-9
  33-100 Tarnów  
 • Małopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia - Delegatura w Nowym Targu (pacjenci z terenu Nowego Targu i okolic oraz Suchej Beskidzkiej, Zakopanego, Gorlic, Rabki-Zdrój)
  ul. Jana Kazimierza 22 
  34-400 Nowy Targ 

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Jeśli masz pytania dotyczące:

 • potwierdzenia zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: tel. 12 29 88 314, 12 29 88 326, 12 29 88 304 
 • realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: tel., 12 29 88 365, 12 29 88 364, 12 29 88 374

Delegatury:

 • Nowy Sącz - 18 540 23 08,
 • Tarnów – 14 696 31 57,
 • Nowy Targ - 18 264 63 06 w. 21

Przypominamy, że istnieje możliwość potwierdzania uprawnień pacjenta do wyrobów medycznych w miejscu udzielania świadczenia, tzn. od razu przy wypisaniu zlecenia przez lekarza lub pielęgniarkę. Dowiedz się, czy aplikacja jest już dostępna u Twojego lekarza. Aktualnie potwierdzenie zlecenia lekarskiego można również uzyskać w ramach teleporady.

 • Dobrowolne ubezpieczenie

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą, elektronicznie (wyłącznie przez ePUAP, wnioski przesyłane e-mailem nie będą rozpatrywane) lub złożyć w skrzynce podawczej zlokalizowanej w Małopolskim OW NFZ (ul. Wadowicka 8W, Kraków). Więcej informacji można uzyskać pod adresem mail 

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie? Pobierz wniosek

Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 12 29 88 404, 12 29 88 403, 12 29 88 165

Skargi i wnioski

Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem Działu Skarg i Wniosków.

Skargi można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie: ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
 • faksem pod nr. 12 29 88 320
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Natomiast w sprawach pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie, wymagających szybkiej reakcji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail:  .

W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, prosimy o:

 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.

Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.

Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590

Obsługa świadczeniodawców:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej 

Wydział Gospodarki Lekami

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności