Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki - Strona dla PacjentaPrzejdź do strony głównej
Szukaj    


Menu główne


Świadczenia medyczne
Gdzie się leczyć
Prawa pacjenta
Leczenie w UE
Programy profilaktyczne
Zobacz rówież
Kontakt

Menu działu


Leczenie w innym państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
Leczenie w innym państwie UE wynikające z dyrektywy transgranicznej
Leczenie pacjentów z innych państw UE w Polsce wynikające z dyrektywy transgranicznej / Treatment of EU patients in Poland under the cross-border directive
Zgoda Prezesa na przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju

W większości krajów Unii Europejskiej istnieje system współpłacenia. Oznacza to, że pacjenci sami pokrywają część wydatków związanych z udzielaniem świadczeń. Opłaty te nie podlegają refundacji przez NFZ. Warto zapoznać się z podstawowymi opłatami, jakie będziemy musieli ponieść korzystając z pomocy medycznej za granicą. Kwoty podane poniżej mogą się nieznacznie różnić i z reguły nie podlegają zwrotowi, chyba że zaznaczono inaczej. Zapraszamy na stronę polskiej instytucji łącznikowej, by zapoznać się z zasadami korzystania ze świadczeń i opłat za leczenie w państwach UE