Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


zobacz_rowniez
- VADEMECUM 2012
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Profilaktyka grypy
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Materiały informacyjne - archiwum materiałów
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
Strona Główna / Zobacz również
Recepty - odpowiedzi
Jeśli po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na „Stronie dla Pacjenta” macie Państwo jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące świadczeń finansowanych w ramach ubezpieczenia, praw pacjenta lub funkcjonowania Małopolskiego Oddziału NFZ zachęcamy do kontaktu drogą mailową. Pytania prosimy kierować na adres: nfz@nfz-krakow.pl
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania kierowane do Oddziału:

Chcąc ostatnio wykupić lekarstwa, usłyszałam w aptece, że lek, który biorę od lat nie jest już refundowany. Kto ustala wykaz leków podlegających refundacji? Gdzie można sprawdzić, które lekarstwa podlegają refundacji?
Wykazy leków podlegających refundacji dla osób ubezpieczonych ustala w formie rozporządzeń minister (Ministra) zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej. Wynika to z art. 36 ust. 5 i art. 37 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU 08.164.1027 z późn. zm.). Lista leków refundowanych znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Świadczenia medyczne – Leki. Znajduje się tam również informator o wysokości dopłat pacjentów do leków refundowanych

Czy realizując w aptece receptę na określony lek, mogę prosić o wydanie jego tańszego zamiennika?
Apteka ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub postaci farmaceutycznej zbliżonej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Apteka ma obowiązek posiadać ten lek.
Apteka ma również obowiązek na żądanie świadczeniobiorcy wydać lek, którego cena jest niższa niż cena leku przepisanego na recepcie. Nie dotyczy to sytuacji, w której wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.

Lekarz z prywatnego gabinetu bez problemu wypisuje mi zniżkowe recepty, ale ostatnio odmówił wypisania zlecenia na pieluchomajtki dla ojca tłumacząc, że nie jest "lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego". Co to oznacza?
Tylko lekarze pracujący w zakładach opieki zdrowotnej mających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz lekarze prowadzący indywidualne praktyki (również z umową z NFZ) są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje Państwu zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi tylko na podstawie zlecenia lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego (czyli posiadającego umowę z NFZ). Zlecenie na pieluchomajtki może, w zależności od rodzaju schorzenia wystawić: onkolog, chirurg, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku rozpoznanych chorób nowotworowych) lub neurolog, urolog, chirurg,  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku schorzeń neurologicznych) z tym problemem jednak najlepiej zgłosić się do lekarza rodzinnego pacjenta.
Natomiast recepty może wystawiać lekarz z prywatnego gabinetu posiadający prawo wykonywania zawodu oraz umowę z Funduszem upoważniającą go do ich wystawiania.

Prosiłem swojego lekarza o leki możliwie najtańsze, ponieważ nie stać mnie na kupno najdroższych. Lekarz oświadczył, że nie ma tańszej możliwości i wypisał mi bardzo drogi antybiotyk. Niestety nie mogłem go wykupić. Na drugi dzień w znacznie gorszym stanie, udałam się do innego lekarza. Okazało się, że jest kilka innych możliwości, za dużo niższą cenę. Czy lekarz nie ma obowiązku przypisywania najtańszego leku?Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( Dz.U. nr 28 poz. 152) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. nr 210 poz. 2135) nie istnieje obowiązek przepisywania przez lekarza tańszych leków. Pacjent może natomiast zwrócić się do lekarza o przepisanie leku tańszego o tym samym zakresie działania. Ponadto aptekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia innego niż przepisany lek, o tej samej nazwie międzynarodowej, którego cena nie przekracza ustalonego limitu ceny.

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt