Przejdź do strony głównej
Szukaj    Znajdź


zobacz_rowniez
- VADEMECUM 2012
- AKTUALNOŚCI
- LECZENIE NA WAKACJACH
- Kurier Zdrowia
- Profilaktyka grypy
- Przydatne druki i formularze
- Wysokość składek i opłat - dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne
- Materiały informacyjne - archiwum materiałów
- KONTAKT I DANE ADRESOWE
- ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PACJENTÓW
Strona Główna / Zobacz również
Sanatoria - odpowiedzi
Jeśli po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi na „Stronie dla Pacjenta” macie Państwo jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące świadczeń finansowanych w ramach ubezpieczenia, praw pacjenta lub funkcjonowania Małopolskiego Oddziału NFZ zachęcamy do kontaktu drogą mailową. Pytania prosimy kierować na adres: nfz@nfz-krakow.pl
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania kierowane do Oddziału:
Czy jest możliwa zamiana leczenia sanatoryjnego na leczenie ambulatoryjne, czy mogę sama wybrać czas i miejsce pobytu?
 W tej sprawie trzeba zgłosić się do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia i ustalić możliwość zamiany. W przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym, potwierdzonego przez właściwy oddział wojewódzki NFZ, świadczeniobiorca uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego potwierdza świadczeniobiorcy uzgodniony termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jakie koszty pokrywa pacjent, który wyjeżdża do sanatorium?
Jeśli otrzymacie Państwo skierowanie do szpitala uzdrowiskowego NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej, zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia. Bezpłatne jest również leczenie sanatoryjne i szpitalne dzieci. W przypadku dziecka skierowanego na leczenie sanatoryjne pod opieką osoby dorosłej – opiekun pokrywa pełny koszt swojego pobytu zgodnie z cennikiem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, do którego dziecko zostało skierowane na leczenie. Natomiast osoby dorosłe skierowane na leczenie uzdrowiskowe do sanatorium muszą pokryć część kosztów zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U.04.274.2724 z późn. zm.). Także transport – bez względu na formę leczenia – odbywa się na koszt Pacjenta (aktualne stawki znajdą Państwo na Stronie dla Pacjentów w zakładce Świadczenia medyczne – lecznictwo uzdrowiskowe).


Co muszę zrobić, aby uzyskać skierowanie do sanatorium?
Leczenie uzdrowiskowe finansowane przez NFZ jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka. Nie można więc udać się tam jak na wczasy. Nie wystarczy zadzwonić i zarezerwować miejsce, by mieć możliwość skorzystania z tego rodzaju leczenia. W pierwszej kolejności musicie udać się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który biorąc pod uwagę Państwa aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego oraz wpływ leczenia na stan Państwa zdrowia, a także zalecaną częstotliwość korzystania z  leczenia uzdrowiskowego nie więcej niż raz na 12 miesięcy, wystawi nam skierowanie na odpowiednie leczenie. W przypadku wątpliwości, czy występują przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego, lekarz może skierować Państwa  do właściwego lekarza specjalisty na konsultację.
Lekarz kierujący zleca Państwu także badania podstawowe, których wyniki dołącza do skierowania.
Dla dorosłych są to: OB, morfologia, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 miesięcy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania. Dla dzieci zaś: OB, morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska). Po uzyskaniu skierowania, trafia ono do oddziału NFZ, aby uzyskać akceptację. Powinno być ono rozpatrzone przez Oddział NFZ w terminie 30 dni od daty jego  wpływu do Oddziału Funduszu. Termin ten może zostać przedłużony nie więcej niż o 14 dni. Ze względu jednak na bardzo dużą ilość wniosków, jakie docierają, jesteśmy zmuszeni wysyłać informacje do pacjentów z opóźnieniem.
 
Czy małżeń­stwo po 65. roku życia może pojechać razem do sanatorium?
Nie ma żadnych przepisów w tej kwestii. Narodowy Funduszu Zdrowia rozpatruje każde skierowanie indywidualnie. Małżonkowie mogą do swoich skierowań dołączyć prośbę o wspólny wyjazd, ale Narodowy Fundusz Zdrowia nie gwarantuje wspólnego wyjazdu na leczenie uzdrowiskowe w tym samym terminie i do tego samego sanatorium.
 
Czy istnieje możliwość leczenia uzdrowiskowego niepełnosprawnego dziecka, które nie skończyło 3 lat?
Leczenie uzdrowiskowe jest typowym leczeniem bodźcowym i polega m.in. na wykorzystaniu czynników klimatycznych, balneologicznych i fizykalnych, jako uzupełnienie właściwej rehabilitacji, nie może stanowić jednak podstawy rehabilitacji. Zgodnie z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, leczenie uzdrowiskowe nie jest wskazane dla dzieci poniżej 3 roku życia. Dziecko poniżej 3 roku życia nie jest w stanie odebrać prawidłowo bodźców balneologicznych i fizykalnych ze względu na słabo rozwinięty układ immunologiczny i nerwowy. Warto w takiej sytuacji sprawdzić możliwości rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Kto może wystawić skierowanie na leczenie uzdrowiskowe?
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe mogą Państwo otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz wystawiający Państwu skierowanie musi posiadać umowę z MOW NFZ. Lekarz, który wystawi Państwu skierowanie, bierze pod uwagę: aktualny stan zdrowia, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego, w szczególności warunków naturalnych na stan Państwa zdrowia.

Mam skierowanie do sanatorium od lekarza, ale zostało wydane w ubiegłym roku.
Czy zachowuje ono swoją ważność także w tym roku?
 To zależy, kiedy skierowanie zostało Państwu wydane przez lekarza. Jeżeli było to np. w styczniu 2007 r., to niestety nie jest ono już ważne. Zachowuje bowiem ważność przez dwanaście miesięcy od daty wystawienia przez lekarza kierującego. NFZ przyznaje leczenie uzdrowiskowe tylko w przypadku ważnego skierowania.

Otrzymałam skierowanie do sanatorium. Czekałam na nie bardzo długo, a w tej chwili okazuje się, że z przyczyn niezależnych ode mnie (musze się opiekować obłożnie chorym mężem) nie będę mogła skorzysta z wyjazdu. Co mam zrobić w takiej sytuacji?
W przypadku, gdy zrezygnują Państwo z leczenia uzdrowiskowego przed rozpoczęciem leczenia, skierowanie musza Państwo bezzwłocznie zwrócić do oddziału Funduszu.
Jeżeli powodem naszej rezygnacji jest wypadek losowy lub choroba (np. pobyt w szpitalu) i potwierdzone jest to odpowiednim dokumentem, Fundusz wyznaczy nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą jego wpływu. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.
Macie Państwo prawo skrócić pobyt w sanatorium z powodu choroby, która uniemożliwia Wam kontynuowanie pobytu, jak też z przyczyn niezależnych od Państwa np. udokumentowanej choroby, bądź śmierci członka najbliższej rodziny lub osoby pozostającej pod Państwa opieką.
Skrócenie pobytu może nastąpić również z przyczyn leżących po stronie sanatorium.

 Świadczenia medyczne  |   Gdzie się leczyć  |   Prawa pacjenta  |   Leczenie w UE  |   Programy profilaktyczne  |   Zobacz rówież  |   Kontakt