Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Zamówienia publiczne

Informacja dot. zamówień publicznych w 2018 r.

30-08-2017

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jakie przewiduje przeprowadzić Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2018

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Dostawa materiałów biurowych i poligraficznych, papieru kserograficznego i do drukowania, kopert z nadrukiem dostawa Przetarg nieograniczony do 135 000 euro II kwartał 2018
Dostawa kuponów podarunkowych dla pracowników dostawa Przetarg nieograniczony do 135 000 euro IV kwartał 2018
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych obiektów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie usługa Przetarg nieograniczony do 135 000 euro IV kwartał 2018
Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony pracowników, ochrony oraz dozoru obiektów i mienia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie i Nowym Targu oraz konwojowanie wartości pieniężnych usługa Przetarg nieograniczony do 135 000 euro IV kwartał 2018
Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie usługa Przetarg nieograniczony powyżej 135 000 euro IV kwartał 2018

 

Wszystkie aktualności