TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Zamówienia publiczne

 • Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.12.2018

  10.12.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu na Świadczenie usług pocztowych dla Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

 • Informacja z otwarcia ofert WAG.II.261.1.13.2018

  07.12.2018

  Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytanie o cenę” na Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów MOW NFZ w Krakowie w roku 2019 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.11.2018

  29.11.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu na „Wykonanie migracji posiadanego systemu kontroli dostępu komputerów, urządzeń i użytkowników do sieci (protokół 802.1X) opartego o klaster urządzeń Juniper IC-4500 do nowej wersji systemu”

 • Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.10.2018

  30.10.2018

  Ogłoszenie o zamówieniu na „Świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla systemów bezpieczeństwa oraz dla urządzeń sieciowych Juniper na potrzeby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie”

 • Ogłoszenie o zamówieniu WAG.II.261.1.9.2018

  30.08.2018

  Wykonanie rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń zabezpieczenia sieci Juniper SRX3400 o dodatkowe karty i interfejsy optyczne 10G oraz rozbudowy dwóch posiadanych urządzeń CheckPoint 12600 o dodatkowe dwie karty interfejsów optycznych 10G