TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Informacje dla mediów

Dodatkowe pieniądze na zaćmy i endoprotezy zmniejszają kolejki

Systematyczne zwiększanie nakładów na operacje zaćmy i zabiegi endoprotezoplastyki oraz diagnostykę w ostatnich latach wyraźnie skróciło czas oczekiwania na te zabiegi oraz badania RM i TK. 

W 2017 r. MOW NFZ przeznaczył na dodatkowe operacje zaćmy, zabiegi endoprotezoplastyki, badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej w sumie 35 100 430,80 zł (największe zwiększenie miało miejsce w IV kw 2017 r.).

Liczba wykonanych świadczeń wynosiła (okres styczeń wrzesień 2017):

  • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) – 14 712
  • endoprotezoplastyka stawu biodrowego – 6 423
  • rezonans magnetyczny  - 65 060
  • tomografia komputerowa – 88 719

Do września 2018 r. łączna kwota przekazana świadczeniodawcom na zabieg usunięcia zaćmy wynosi 5 125 258 zł, (co daje możliwość sfinansowania około 2 282 dodatkowych zabiegów), na zabiegi endoprotezoplastyki 10 038 807 zł (co daje możliwość wykonania około 730 zabiegów endoprotezoplastyki) oraz na RM – 3 174 766 i TK -  559 669 zł (dodatkowe 1 727 badań TK oraz 6 683 badań MRI).

Porównując dane dotyczące czasu oczekiwania na świadczenia we wrześniu 2018 r. i 2017 r., wyraźnie widać, że zdecydowanie zwiększyła się liczba wykonywanych świadczeń, a kolejki oczekujących zaczęły się skracać.

W przypadkach „pilnych” średni czas oczekiwania skrócił się w następujących świadczeniach:

  • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) średni czas oczekiwania uległ skróceniu o ponad 2 miesiące,  z 186 we wrześniu  2017 r. do 109 we wrześniu 2018 r.,
  • endoprotezoplastyki stawu biodrowego średni czas oczekiwania uległ skróceniu o 78 dni, z 239 dni we wrześniu  2017 r. do 161 dni we wrześniu 2018 r.
  • rezonansu magnetycznego  średni czas oczekiwania uległ skróceniu o 24 dni, z 103 dni we wrześniu  2017 r. do 79 dni we wrześniu 2018 r.
  • tomografii komputerowej średni czas oczekiwania uległ skróceniu o 8 dni, z 33 dni we wrześniu  2017 r. do 25 dni we wrześniu  2018 r.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadkach „stabilnych”.  Średni rzeczywisty czasy oczekiwania na rezonans magnetyczny skrócił się o 58 dni z 206 we wrześniu  2017r. do 148 we wrześniu  2018 r., a na badania tomografii komputerowej skrócił się o 18 dni z 83 dni we wrześniu  2017r. do 65 dni we wrześniu  2018 r.