TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Ferie już niedługo. Załóż konto w ZIP i złóż wniosek o EKUZ bez kolejki w mobilnych punktach MOW NFZ

25-01-2018

Zapraszamy do naszych mobilnych stanowisk w Olkuszu, Bochni i Wadowicach, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta i złożyć wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, która warto mieć przy sobie w trakcie zagranicznych wyjazdów na ferie.

Gdzie będziemy:

 • 7 lutego - Urząd Skarbowy w Olkuszu, ul. Budowlanych 2 – zapraszamy w godz. 10.00 – 15.00
 • 14 lutego – Urząd Skarbowy w Bochni, ul. Gołębia 3 – zapraszamy w godz. 10.00 – 15.00
 • 28 lutego - MASPEX Wadowice, ul. Chopina 10 – zapraszamy w godz. 10.00 -14.30

Zintegrowany informator Pacjenta (ZIP) to serwis, w którym można sprawdzić:

 • status ubezpieczenia (eWUŚ)
 • prawa pacjenta i zasady udzielania świadczeń
 • wykaz placówek mających kontrakt z NFZ
 • deklaracje do lekarza POZ
 • świadczenia udzielone od 2008 r. i ich koszty oraz zrealizowane recepty i kwoty refundacji z NFZ

Ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta mogą korzystać: osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin), osoby ubezpieczające się dobrowolnie, osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń, osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości. Także rodzice lub opiekunowie zgłaszający dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP dla dzieci w wieku od 0 do 16 lat. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU).

Aby założyć konto niezbędny jest dowód tożsamości.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Kto może otrzymać EKUZ

 • każda osoba ubezpieczona w Polsce oraz wszyscy członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia
 • osoby objęte ubezpieczeniem decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadajcie obywatelstwo polskie i mieszkające w RP (a także kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP)
 • osoby nieubezpieczone, które  nie ukończyły 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

EKUZ ważna jest 12 miesięcy dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r. ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń), więc będzie go można zabrać także na wakacyjne wojaże. Dla osób pobierających świadczenia emerytalne okres ważności karty to 5 lat.

Dlaczego warto mieć EKUZ? W razie pogorszenia stanu zdrowia podczas wyjazdu do państw UE/EFTA, na podstawie karty przysługują ubezpieczonym w NFZ świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia aby podróżować dalej lub bezpiecznie wrócić do domu. O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę charakter świadczenia oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA.

Okres ważności karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 Wnioski o wydanie EKUZ

Wszystkie aktualności