Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Dyrektor MOW NFZ na konferencji prasowej dot. e-ZLA

25-04-2018

W spotkaniu udział wzięli: dyrektor Oddziału ZUS w Krakowie Marcin Kopeć, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Ewa Podłęcka oraz prezes Szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Wojciech Szafrański. 

Tematem konferencji była m. in. planowana zmiana terminu wejścia w życie obowiązku wystawiania zaświadczeń lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej. Proponowany termin to 1 grudnia 2018 r. Jednocześnie podkreślono, że do czasu  zmiany przepisów, terminem obowiązującym pozostaje 1 lipca 2018 r. Wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy uruchomiona zostanie funkcja asystenta medycznego, który będzie wsparciem dla lekarza. Asystent będzie mógł wystawić e-zwolnienie w imieniu i z upoważnienia konkretnego lekarza -  ale to nadal lekarz będzie decydował czy wystawić zwolnienie lekarskie ze wskazaniami medycznymi i na  jaki okres.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym małopolskie oddziały ZUS nie zwalniają tempa. Szkolenia i spotkania z lekarzami upoważnionymi do wystawiania zaświadczeń lekarskich przyczynią się do  założenia profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Profile na PUE ZUS będą posiadali wszyscy płatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy chorobowej mają obowiązek założenia  takiego profilu, aby mogli skorzystać z możliwości dostępu do zwolnień swoich pracownikówna naszym portalu. ZUS ma również  na uwadze konieczność odpowiedniego przygotowania i przeszkolenia asystentów medycznych, którzy będą mogli wystawiać elektroniczne zaświadczenia lekarskie w imieniu lekarza na podstawie jego upoważnienia.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie angażuje się w proces wdrożenia elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA. Od początku poprzez swój system komunikacji ze świadczeniodawcami na bieżąco informuję świadczeniodawców i lekarzy w szkolenia prowadzonych przez ZUS.  

Wszystkie aktualności