TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Aktualności

Briefing prasowy dotyczący finansowania służby zdrowia w Małopolsce

21-12-2017

21 grudnia 2017 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy dotyczący finansowania służby zdrowia  w Małopolsce z udziałem wicewojewody małopolskiego Józefa Gawrona oraz dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Fundusz Zdrowia Elżbiety Fryźlewicz-Chrapisińskiej.

Małopolskie placówki w ostatnich miesiącach 2017 r. otrzymały dodatkowe pieniądze: na nadwykonania, zmniejszenie kolejek i zwiększenie finasowania w leczeniuna oddziałach szpitalnych.

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia działały w kierunku pozyskania dodatkowych środków, które zagwarantują pacjentom godną opiekę, na którą zasługują. W efekcie starań udało się uzyskać dodatkowe środki na ochronę zdrowia – łącznie około 3 miliardów złotych do podziału pomiędzy szpitale w całym kraju.

Małopolski Oddział NFZ otrzymał  w sumie 218,6 mln złotych. Kluczowe w tym kontekście jest sfinansowanie nadwykonań. Dzięki dodatkowym środkom Małopolski Oddział NFZ sfinansował nadwykonania w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa w małopolskich szpitalach na kwotę 30 milionów zł za 3 kwartały roku 2017 i lata ubiegłe.

Zasady finasowania nadwykonań były jednolite w całym kraju. W Małopolsce ugody, na mocy których pokryto nadwykonania zostały zawarte ze wszystkimi 43 świadczeniodawcami. Za rok 2017, za trzy kwartały tego roku sfinansowano nadwykonania w 100 % w zakresach: nielimity (porody, zawały, pakiet onkologiczny), onkologiczne (radioterapia, brachyterapia, chirurgia onkologiczna, onkologia kliniczna czy ginekologia onkologiczna), anestezjologia i intensywna terapia, transplantologia, toksykologia, neurologia - udary, specjalistyka dziecięca oraz świadczenia wysokospecjalistyczne.

Uruchomiono także środki zgromadzone w funduszu zapasowym Narodowego Funduszu Zdrowia. W Małopolsce jest to ponad 130 milinów złotych. Były i są obecnie przeznaczane na zakup dodatkowych świadczeń – przede wszystkim w tych obszarach, w których kolejki są najdłuższe – operacje zaćmy, operacje wymiany stawu biodrowego i kolanowego oraz  diagnostyka obrazowa. Sfinansowaliśmy także świadczenia na oddziałach dziecięcych i  onkologicznych. Dodatkowo środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie pozostałych nadwykonań w poszczególnych rodzajach świadczeń po zakończeniu roku 2017.

Małopolski Oddział NFZ w Krakowie rozpoczynał 2017 r. z budżetem 6 282 013 000 zł, a na  koniec roku  plan finansowy to 6 659 245 000 zł. Wszystkie dodatkowe środki, które oddział otrzymał w ciągu roku zostały przeznaczone na zwiększenie dostępności do świadczeń, zmniejszenie najdłuższych kolejek oczekujących, waloryzacji świadczeń o 4%, wprowadzenie tzw. sieci szpitali, opieki koordynowanej czy też przeprowadzenie postępowań konkursowych.
W ciągu roku budżet Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie zwiększył się o  ponad 370 milionów złotych, czyli o 6 procent.

 

Biuro Prasowe

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie


tel. 12 29 88 120

Wszystkie aktualności