TIP

800 190 590

Leki, apteki

Import docelowy

Do obrotu dopuszczone są bez konieczności uzyskania pozwolenia produkty lecznicze, sprowadzane z zagranicy, jeżeli:

  • ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta,
  • dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany,
  • posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany,
  • nie może być zarejestrowany w Polsce odpowiednik z tą samą substancją czynną.

Podstawą sprowadzenia produktu leczniczego jest:

  • zapotrzebowanie szpitala, albo
  • zapotrzebowanie lekarza prowadzącego leczenie poza szpitalem, potwierdzone przez konsultanta z danej dziedziny medycyny,
  • informacja dotycząca choroby pacjenta.

Nie dopuszcza się do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, w odniesieniu do których:

  • Minister Zdrowia wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia, odmowie przedłużenia okresu ważności pozwolenia;
  • Zawierających tę samą lub te same substancje czynne, tę samą dawkę i postać, co produkty lecznicze, które otrzymały pozwolenie.