-->
biezace_kom.gif


Komunikat dla Świadczeniodawców generujących rachunki/faktury z programu mMedica

MOW NFZ zwraca się z prośbą, że przy wyborze ze słownika podpowiedzi w programie mMedica adresu odbiorcy i płatnika należy wybrać następujący adres:

31-053 Kraków ul. Ciemna 6. (a nie 31-056 Kraków Józefa 21, który służy tylko do korespondencji). W przypadku braku właściwego adresu w słowniku, należy go zmodyfikować.

Komunikat dla Świadczeniodawców oraz pozostałych kontrahentów w sprawie nowych zasad fakturowania od dnia 01 stycznia 2013 r.


1. Z uwagi na brak funkcjonalności systemów informatycznych NFZ, uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomienie funkcjonalności obsługi faktur otrzymanych przez NFZ w formie elektronicznej przewidziane jest od dnia 1 stycznia 2014 r.
W związku z powyższym, do końca 2013r. Fundusz będzie przyjmował i akceptował faktury jedynie w formie dotychczas obowiązujących dokumentów papierowych.
2. Zwracamy uwagę, że od nowego roku zmienia się sposób oznaczania faktur VAT, dokumentujących dokonanie sprzedaży, wymienione dowody powinny być oznaczone zgodnie z poniższym kluczem:

a) dla udokumentowania czynności, które zostały dokonane przed dniem 1 stycznia 2013 r., tj. dokonanych dostaw i wykonanych usług dotyczących 2012 r. i zafakturowanych w 2013 r., zostanie utrzymane dotychczasowe oznaczenie dowodu „faktura VAT”,

b) dla udokumentowania czynności, które zostaną dokonane po dniu 1 stycznia 2013 r. dowody będą oznaczone w sposób zmieniony, tj. wyrazem „faktura” (bez słowa VAT),

c) wystawione po dniu 1 stycznia 2013 r. wszystkie korekty oraz duplikaty faktur niezależnie od tego, w którym okresie pierwotna czynność została udokumentowana, nie będą zawierały słowa „VAT” w swoim oznaczeniu.
3. Jednocześnie MOW NFZ w Krakowie informuje, że wzory rachunków / faktur umieszczone w komunikacie dla świadczeniodawców na stronie internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ są nieaktualne i zwracamy się z prośbą o niekorzystanie z tych dokumentów .
Wydział Księgowości
12 29-88-265,253O
bowiązkowe informacje dla wystawiających rachunki/faktury  

Przypominamy, że faktury VAT, faktury korygujące VAT, rachunki, rachunki korygujące noty  księgowe (składane do NFZ) winny bezwzględnie zawierać następujące dane:

Nabywca:
Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186,
NIP 1070001057

Odbiorca/płatnik:
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

O szczególną uwagę prosimy świadczeniodawców korzystających z programu komputerowego mMedica.


Komunikat dla Świadczeniodawców, którzy zmieniają numer rachunku bankowego   

W związku z pismami Świadczeniodawców dotyczących zmiany numeru rachunku bankowego, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że przekazanie wynagrodzenia za zrealizowane świadczenia zdrowotne na nowy rachunek bankowy może nastąpić po złożeniu w MOW NFZ w Krakowie wniosku spełniającego warunki określone w Uchwale Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia nr 80/2004r z dnia 18 marca 2004r w sprawie przyjęcia do stosowania "Procedury zmiany rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów". Wniosek powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Świadczeniodawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. W przypadku przesyłania wniosku pocztą autentyczność złożonego podpisu oraz posiadanie uprawnień do występowania w imieniu świadczeniodawcy przez osobę podpisującą powinna być potwierdzona na tym wniosku przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. Możliwe jest również osobiste złożenie wniosku w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ulicy Józefa 21 w Krakowie - w takim wypadku wniosek powinien być podpisany w obecności pracownika NFZ, który ustali tożsamość osoby podpisującej na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu.

 Do pobrania:

 
Dział Obsługi Umów
Tel. (012) 29-88-205
© Narodowy Fundusz Zdrowia, Kraków 2005 - 2015
Powered by
Strona Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie ciasteczek, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych MOW NFZ może być utrudnione.
Więcej informacji o dostępności i polityce plików cookies można przeczytać tutaj.