-->
Rekrutacja
2011-11-02

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6
ogłasza nabór na wolne stanowisko:  referent – 0,50 et.
do Delegatury w Tarnowie
 Punkt Informacyjno-Ewidencyjny EW 13 w Dąbrowie Tarnowskiej
 
Miejsce wykonywania pracy – Dąbrowa Tarnowska
 
Wykształcenie:  średnie
 
Wymagania niezbędne:
  • umiejętność prowadzenia rozmowy z petentem
  • biegła znajomość obsługi komputera
  • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi
  • umiejętność pracy w zespole
 
Dodatkowe atuty:
  • kreatywność
  • znajomość języka obcego
  • doświadczenie w pracy z trudnym klientem
 
Zakres głównych obowiązków:
  • obsługa świadczeniobiorców w zakresie potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne oraz wydawanie kart comiesięcznego zaopatrzenia.
 
Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny z numerem oferty oraz klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji   zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. życiorys (CV)
3. dokument poświadczający wykształcenie/kserokopia
 
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ Delegatura w Tarnowie,  33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9 z dopiskiem Oferta pracy Nr 45/DNT/11 ”   w terminie do 16 listopada 2011 r.
 
Aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane – decydować będzie data wpływu do Delegatury w Tarnowie.
 
Kandydaci zakwalifikowani  zostaną  powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy.
 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.nfz-krakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie oddziału, Kraków, ul. Józefa 21 oraz w siedzibie Delegatury w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9.

 Rekrutacja zakończona w dniu: 19.12.2011 r.powrót
© Narodowy Fundusz Zdrowia, Kraków 2005 - 2015
Powered by
Strona Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie ciasteczek, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych MOW NFZ może być utrudnione.
Więcej informacji o dostępności i polityce plików cookies można przeczytać tutaj.