-->
Bieżące komunikaty
2014-01-27

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie aktualizacji danych w wersjach elektronicznych umów na rok 2014

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zwraca się z prośbą o sprawdzenie i ewentualne zaktualizowanie danych dotyczących potencjału wykonawczego w wersjach elektronicznych umów na rok 2014 (przygotowanych w oparciu o szablony umów według stanu na koniec miesiąca grudnia 2013 r.), pod kątem ich zgodności ze stanem aktualnym, a w szczególności danych dotyczących:

- personelu i jego harmonogramu pracy (czy w umowie nie występuje personel już nie udzielający świadczeń lub czy nie brakuje personelu, występującego w umowie w latach poprzednich, który nadal świadczeń udziela)
- zasobów sprzętowych (czy wykazywany sprzęt znajduje się w aktualnych zasobach świadczeniodawcy w ilości zgodnej z wykazaną w umowie)
- miejsc udzielania świadczeń (czy wykazane jest umowie  każde miejsce, w którym są udzielane świadczenia, w szczególności filie zakładu oraz gabinety medycyny szkolnej w szkołach, jeżeli są w nich udzielane świadczenia)
- występujących w umowie komórek organizacyjnych – czy wszystkie są zgodne z aktualnymi danymi rejestrowymi (kody resortowe, adresy)
- kodów resortowych i ich zgodności z właściwym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
- danych podwykonawców.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w umowie konieczne jest zaktualizowanie danych poprzez przesłanie odpowiednich wniosków portalowych, a w przypadku zmian dotyczących komórek organizacyjnych w umowach (zmiana kodów resortowych, konieczność dopisania lub usunięcia komórki) – poprzez pisemne powiadomienie MOW NFZ o tym fakcie. Prosimy o przesyłanie stosownych wniosków w terminach jak poniżej
- do dnia 10 lutego 2014r - STM, PRO, SPO, OPH, POZ
- do dnia 15 lutego 2014r - AOS, REH, PSY
- do dnia 20 lutego 2014 r. - SZP, SOK
Nie zgłoszenie zmian w w/w terminie będzie oznaczało, że Świadczeniodawca potwierdza aktualność danych na rok 2014, na których podstawie wygenerowane zostaną załączniki papierowe do umów.
Jednocześnie informujemy, że zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać  w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych (w szczególności  rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzaniach Prezesa NFZ) oraz pogarszać warunków realizacji umowy w stosunku  do wcześniej obowiązujących.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
POZ - tel. (12) 29 88 167, 168, 177
PRO - tel. (12) 29 88 122, 124
SPO, OPH – tel. (12) 29 88 135, 162
STM - tel. (12) 29 88 179, 180
AOS – tel. (12) 29 88 161, 173
REH - tel. (12) 29 88 166, 209
PSY -  tel. (12) 29 88 155, 160
SZP, SOK –  tel. (12) 29 88 107, 158, 163, 164, 172
powrót
© Narodowy Fundusz Zdrowia, Kraków 2005 - 2015
Powered by
Strona Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie ciasteczek, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych MOW NFZ może być utrudnione.
Więcej informacji o dostępności i polityce plików cookies można przeczytać tutaj.