-->
Bieżące komunikaty
2010-07-29

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW, KTÓRYCH SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE UTRACIŁY WAŻNOŚĆ
 
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kra­kowie uprzejmie wyjaśnia, że do skierowań na leczenie uzdrowiskowe złożonych przed dniem 31 sierpnia 2009 roku  stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe (DZ.U. Nr 139 poz.1135).Wynika to wprost z treści przypisu nr 3 do rozporządzenia, w którym to ustawodawca określił, iż rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego  (DZ.U. Nr 274, poz. 2724 z 2005r. Nr 101, poz.850, z 2006r. Nr 94, poz. 655, z 2007 r, Nr 69, poz. 466 i Nr 168, poz. 1185 oraz z 2009r. Nr 40, poz. 330), które utraciło moc na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz. U. Nr 118, poz. 989).
Zapisy jakie obowiązywały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego, stanowiące, iż skierowanie wraz z wynikami badań dodatkowych, o których mowa w § 3 ust. 3, jest ważne 12 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia umożliwiały zgodnie z § 8 ust. 5 tego rozporządzenia dokonanie jego weryfikacji przez lekarza kierującego. Obowiązujące od  dnia 31 sierpnia 2009 roku w/w rozporządzenie nie przewiduje weryfikacji skierowania.
Aktualnie obowiązuje jednolita interpretacja przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r., dotycząca ważności skierowań na leczenie uzdrowiskowe oraz obowiązek stosowania § 4 Zarządzenia nr 4/2010/DSM z dnia 15 stycznia 2010 roku Prezesa NFZ w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia „Zasad potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich NFZ” stanowiącego, że skierowanie, które utraciło ważność, pozostaje w dokumentacji oddziału.
Informujemy, że treść pisma o utracie ważności przez skierowanie jest generowana z systemu informatycznego, jednakowa we wszystkich oddziałach i nie zawiera dodatkowych informacji o dalszym toku postępowania, ponieważ przepisy nie określają trybu odwoławczego. Stosowny komunikat dla świadczeniobiorców oczekujących na leczenie uzdrowiskowe został w dniu 11 czerwca 2010 roku przez MOW NFZ w Krakowie umieszczony na stronie internetowej Oddziału, a także jest dołączany do wysyłanej korespondencji.
W tej sytuacji, jedynie dostarczenie nowego skierowania na leczenie uzdrowiskoweo ile lekarz prowadzący leczenie uzna za zasadne jego wystawienie ze względu na stan zdrowia - skutkuje uruchomieniem procedury rejestracji wniosku, jego rozpatrzenia i potwierdzenia, co będziemy realizować w ramach posiadanych możliwości.
 
Wydział ds. Służb Mundurowych
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowegopowrót
© Narodowy Fundusz Zdrowia, Kraków 2005 - 2015
Powered by
Strona Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Państwa urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Służą jedynie do zapamiętania ustawień wyświetlania, wersji (graficznej bądź tekstowej), typu i rozmiaru czcionek oraz stylu hiperłączy. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na zapisywanie ciasteczek, powinniście zmienić ustawienia swojej przeglądarki. W takim przypadku korzystanie ze stron internetowych MOW NFZ może być utrudnione.
Więcej informacji o dostępności i polityce plików cookies można przeczytać tutaj.