Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do udziału w Dniach Spirometrii 2019

09-09-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie w imieniu organizatora - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP zaprasza do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2019 poprzez organizację badań spirometrycznych w dniach od 7 do 12 października 2019 r.

Dni Spirometrii są częścią wieloletniej kampanii "Healthy Lungs for Life". W 2019 roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”. Oddychanie czystym powietrzem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia osób z alergią, astmą i POCHP.  W Polsce do hasła Oddychaj czystym powietrzem dodano kolejne „ Zatrzymaj astmę i POCHP”.

Organizator zaprasza do włączenia się do tej ogólnoeuropejskiej akcji. Wszystkie ośrodki, które zalogują się do dnia 9.09.2019 r. otrzymają komplet materiałów obsługujących DS.2019 (plakaty, koszulki, balony, materiały edukacyjne).

Więcej informacji można uzyskać na stronie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP 

Rejestracja placówek 

Wszystkie aktualności