TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert o zawarcie umów w rodzaju SOK w zakresie: hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru.

12-03-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o unieważnieniu postępowań ogłoszonych w dniu 15 lutego 2018 r., poprzedzających zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie: hemodializa z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru, o następujących nr:

  • 06-18-000471/SOK/11/1/11.4132.003.12/01
  • 06-18-000458/SOK/11/1/11.4132.003.12/01

oraz w zakresie hemodializoterapia, o następujących numerach:

  • 06-18-000457/SOK/11/1/11.4132.002.12/01
  • 06-18-000466/SOK/11/1/11.4132.002.12/01
  • 06-18-000449/SOK/11/1/11.4132.002.12/01

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 12 marca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w poniżej wymienionych zakresach i obszarach:

Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń Kod obszaru Nazwa obszaru
11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 1262,1210, 1207,1205 m. Nowy Sącz, nowosądecki, gorlicki, limanowski
11.4132.003.12 HEMODIALIZOTERAPIA - Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU 1261, 1206, 1209, 1219 Kraków,  krakowski,  myślenicki, wielicki

CENA OCZEKIWANA: 1 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. (12) 29 88 107, 123, 152, 158, 172, 408, 496

Wszystkie aktualności