TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania ofert o zawarcie umów w rodzaju SOK w zakresach: tlenoterapia domowa i badania izotopowe.

12-03-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o unieważnieniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie tlenoterapia domowa   ogłoszonego w dniu 15 lutego 2018 r. o nr: 06-18-000468/SOK/11/1/11.2150.042.02/01

Jednocześnie zawiadamiamy, w dniu 12 marca 2018 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w poniżej wymienionych zakresach i obszarach:

Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń Kod obszaru Nazwa obszaru
11.0000.043.02 BADANIA IZOTOPOWE (SOK) 12 Małopolska
11.2150.042.02 TLENOTERAPIA DOMOWA 1211, 1215, 1217 nowotarski, suski, tatrzański

CENA OCZEKIWANA: 1,00 zł

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. (12) 29 88 123, 152, 158, 172, 408, 496, 107

Wszystkie aktualności