TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

09-04-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 6 kwietnia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w następujących zakresach:

  • Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję - 03.0000.391.02; obszar kontraktowania  - województwo  małopolskie
  • Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych - 03.0000.393.02 obszar kontraktowania  - M. Kraków
  • Leczenie Dorosłych Chorych Na Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną (ICD-10 D69.3) - 03.0000.397.02; obszar kontraktowania  - województwo  małopolskie
  • Leczenie Pediatrycznych Chorych Na Pierwotną Małopłytkowość Immunologiczną (ICD-10 D69.3) - 03.0000.398.02; obszar kontraktowania  - województwo  małopolskie

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne w zakałdce Kontraktowanie.  

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2018r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491/489

Wszystkie aktualności