TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju Leczenie Stomatologiczne - w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży

10-04-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 kwietnia 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: leczenie stomatologiczne  – leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży w dentobusie na okres od 01.06.2018 r. do 30.06.2023 r. w obszarze kontraktowania województwo Małopolskie.

Cena oczekiwana jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie leczenie stomatologiczne w dentobusie przedstawia się następująco:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
07.0000.400.02 zakres podstawowy - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie 1,08
07.0000.401.02 zakres skojarzony/ ryczałt dentobus 7 446,99

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 24 kwietnia 2018. do godziny 16.00.

Planowany termin otwarcia ofert to 26 kwietnia 2018r.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 18 maja 2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-179, 171

Wszystkie aktualności