Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

30-10-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zmianie/przedłużeniu ulega harmonogram otwarcia ofert w konkursie ofert w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne.

W załączeniu zostaje przekazany harmonogram otwarcia ofert w dodatkowym dniu 31 października 2018 r., obejmujący część ofert pierwotnie zaplanowanych do otwarcia w dniu 30 października 2018 r. Otwarcie ofert przewidziano od godz. 9.00.

Szczegółowy harmonogram otwierania ofert na dzień 31 października 2018r. przedstawia załącznik do komunikatu. 

Powyższe czynności mają charakter jawny i będą odbywać się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (Kraków, ul. Józefa 21).

Jednocześnie podajemy do wiadomości numer telefonu do Komisji Konkursowej PRO  – w sprawach organizacyjnych dot. konkursu ofert  w dniach  otwarcia oraz w pozostałe dni -  (12) 29 88 127. 

Komisja Konkursowa 

Wszystkie aktualności