Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

26-10-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 29 października 2018 r. o godz. 10:00 rozpocznie prace Komisja Konkursowa dla rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne od przedstawienia członków komisji, stwierdzenia prawidłowości ogłoszeń postępowań konkursowych oraz poinformowania o liczbie złożonych ofert.

Otwieranie poszczególnych ofert będzie prowadzone w dniu 29 października  2018 r. od godziny 10.20 do 15.00 oraz w dniu 30 października 2018r. od godz. 9.00. Szczegółowy harmonogram otwierania ofert na dzień 29 i 30 października  2018r. przedstawia załącznik do komunikatu. 

Powyższe czynności mają charakter jawny i będą odbywać się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (Kraków, ul. Józefa 21).

Jednocześnie podajemy do wiadomości numer telefonu do Komisji Konkursowej PRO  – w sprawach organizacyjnych dot. konkursu ofert  w dniach  otwarcia oraz w pozostałe dni -  (12) 29 88 127. 

Komisja Konkursow​a 

Wszystkie aktualności