Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne

11-08-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje oraz przypomina, że ceny oczekiwane w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w każdym zakresie świadczeń stanowią wartość 1,00 zł.

Przedmiotowe wynika z zastosowania w okresie IV kwartału br. denominacji świadczeń, o której mowa w zarządzeniu Prezesa NFZ nr 57/2017/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

W załączeniu tabela z zakresami świadczeń.

 

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

tel. (12) 29 88 333, 152, 107, 123, 318, 172, 496, 158, 171 

Wszystkie aktualności