TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Planowana zmiana formatu komunikatów PRH oraz nowego komunikatu GRS.

06-08-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia informację w sprawie:

  • zmian w komunikacie ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii i programach lekowych
  1. Zmianie na 1.11 ulega numer wersji komunikatu.
  2. Pod elementem "komunikat" dodaje się element "slow-nadrz" z opisem w kolumnie "Poziom w hierarchii" o wartości "1", z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "0-n", z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Wymagane wersje słowników nadrzędnych do zaimportowania danych z bieżącego komunikatu."

Dla elementu " slow-nadrz " wprowadza się poniższe atrybuty:

  • "kod-slownika" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości "Ciąg do 6 znaków" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Kod słownika".
  • "wer-tech" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości "Liczba 5,0" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości "Wersja techniczna".
  1. pod elementem "komunikat" usuwa  się element "slowniki", "jednostka-miary", "grupa-substancji".

Format PRH zmodyfikowany pod kątem sprawozdawania i rozliczania od 1 listopada 2018 r. programów lekowych i chemioterapii w załączeniu.

  • nowego komunikatu ze słownikiem grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych
  1. Dodany zostaje nowy komunikat GRS numer wersji komunikatu 1.0

Format GRS pod kątem sprawozdawania i rozliczania od 1 listopada 2018 r. programów lekowych i chemioterapii w załączeniu.

Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem wartości progu kosztowego rozliczania substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika kosztowego, o którym mowa w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz  średniego kosztu rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w § 25 do Zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Słowniki PRH oraz GRS publikowane od dnia 1 października 2018 r. będą już w nowym formacie.

źródło: Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ

Wszystkie aktualności