TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Leczenie Stomatologiczne - spotkanie informacyjne

13-02-2018

W związku z ogłoszeniem postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju STM w zakresach:

 • 07.0000.213.02 - świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 • 07.0000.214.02 - świadczenia protetyki stomatologicznej
 • 07.0000.217.02 - świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
 • 07.0000.218.02- świadczenia ogólnostomatologiczne
 • 07.0000.219.02 - świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
 • 07.0000.220.02- świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 • 07.0000.221.02- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 r. ż.
 • 07.0000.221.02- świadczenia ogólnostomatologiczne
 • 07.0000.223.02- świadczenia periodontologii
 • 07.0000.311.02- świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
 • 07.1820.152.10- program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
 • 07.1850.118.03- świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie zaprasza Państwa na  spotkanie informacyjne, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie -  budynek A V (wjazd bramą główną od ul. Fieldorfa Nila) w dniu 21 lutego  b.r. w godzinach:

 • 9:00 do 11:30 dla oferentów z obszaru terytorialnego: miasto Kraków oraz powiatu: bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego i wielickiego
 • 12:00 do 14:30 dla oferentów z obszaru terytorialnego: miasto Tarnów i miasto Nowy Sącz oraz powiatu: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tarnowskiego, tatrzańskiego

W trakcie spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące:

 • aspektów technicznych przygotowania ofert,
 • formalno –prawnych wymogów dot. prawidłowego składania ofert,
 • warunków zawierania umów w w/w zakresach świadczeń,
 • wybranych kryteriów wyboru ofert
 • zakresu wymaganej od oferentów dokumentacji, jaką należy dołączyć do ofert.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie na spotkanie wyłącznie oferentów albo przedstawicieli oferentów zainteresowanych składaniem ofert w w/w zakresach.

W imieniu udostępniającego Salę Konferencyjną informujemy, że parking na terenie Szpitala jest płatny w wysokości 4 zł/h.

Przypominamy dodatkowo, że nie ma obowiązku potwierdzania pieczęcią delegacji służbowych, w związku z tym, nie będzie stanowiska przygotowanego w tym celu.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-179,180,171

Wszystkie aktualności