TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – zmiana terminu rozstrzygnięcia

31-08-2018

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniach konkursu ofert z dnia 15 czerwca br. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowań określonych w tabeli nr 1 z dnia 31.08.2018r. na dzień 07.09.2018 r.

Komisja Konkursowa

Wszystkie aktualności