TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Konkurs ofert w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY ZDROWOTNE (lekowe)

09-11-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 9 listopada 2017 r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C 18 – C 20) – 03.0000.304.02,
  • Leczenie raka piersi (ICD-10 C 50) - 03.0000.309.02.

Obszar kontraktowania obejmuje powiat gorlicki.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie/Postępowania Konkursowe/Informator o postępowaniach na rok 2017.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 listopada 2017 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 491/489

Wszystkie aktualności