TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowania konkursowego w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie perinatalna opieka paliatywna

12-02-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12 lutego 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna na okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2022 r. w następującym zakresie i obszarze kontraktowania:

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Obszar kontraktowania

15.2181.028.02

perinatalna opieka paliatywna

województwo

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju OPH w przedmiotowym zakresie świadczeń wynosi 56,19 zł.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 - postępowania konkursowe . Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 28 lutego 2018 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 marca 2018 r. od godz.10.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 23 marca 2018 r.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD

12 29-88-135,111,162, 267

Wszystkie aktualności