TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza

10-08-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o unieważnieniu postępowania ogłoszonego w dniu 5 lipca 2018 r. o nr. 06-18-000874/REH/05/1/05.1310.209.02/01. 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: rehabilitacja lecznicza na okres od 01.10.2018 r. do 30.06.2022 r. w poniższym obszarze kontraktowania:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Kod jednostki administracyjnej  Nazwa jednostki administracyjnej
05.1310.209.02 fizjoterapia domowa 1210152, 1210122, 1210164, 1210165, 1210092, 1210142 Rytro, Nawojowa, Stary Sącz, Łącko, Podegrodzie

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju REH – Rehabilitacja Lecznicza w poszczególnych zakresach świadczeń obrazuje poniższa tabela:

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
05.1310.209.02 fizjoterapia domowa 1,02 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień 14 września 2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-166, 160, 205

Wszystkie aktualności