TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie postępowań konkursowych w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne

11-10-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 11 października br. zostały ogłoszone postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE na lata 2019 – 2023.

Postępowania zostały ogłoszone na obszary kontraktowania jak poniżej - Oferent powinien wybrać postępowanie konkursowe na obszar właściwy dla adresu miejsca udzielania świadczeń.

Zakres - kod  Nazwa zakresu  Obszar kontraktowania  Uwagi
10.7000.156.02 program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny województwo  
10.0000.156.02 program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki subregiony 5 grup powiatów (subregiony Małopolski) 
10.7940.158.02 program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej powiaty  
10.7940.159.02 program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy – w pracowni mobilnej województwo  
10.0000.157.02 program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki subregiony 5 grup powiatów (subregiony Małopolski)
10.4450.159.02 program badań prenatalnych subregiony 5 grup powiatów (subregiony Małopolski)
10.0010.162.02 program profilaktyki chorób odtytoniowych - 
 (w tym POChP) - etap podstawowy
subregiony 5 grup powiatów (subregiony Małopolski)
10.0000.163.02 program profilaktyki chorób odtytoniowych - etap specjalistyczny województwo  

 Grupy powiatów (subregiony) dla wskazanych zakresów: 

lp. Nazwa subregionu  powiaty
1. „Krakowski”  m. Kraków, powiat wielicki, powiat proszowicki, powiat myślenicki, powiat miechowski, powiat krakowski, powiat bocheński
2. „Tarnowski” m. Tarnów, powiat tarnowski, powiat dąbrowski, powiat brzeski
3. „Małopolska Zachodnia” powiat chrzanowski, powiat wadowicki, powiat oświęcimski, powiat olkuski
4. „Sądecki” m. Nowy Sącz, powiat nowosądecki, powiat limanowski, powiat gorlicki
5. „Podhalański”  powiat tatrzański, powiat suski, powiat nowotarski

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne w w/w zakresach świadczeń przedstawiają się następująco:

Nazwa produktu (zakresu) Kod zakresu Cena oczekiwana
program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny 10.7000.156.02 9,10 zł
program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki 10.0000.156.02 10,25 zł
program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy  – w pracowni stacjonarnej 10.7940.158.02 9,15 zł
program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy  – w pracowni mobilnej 10.7940.159.02 9,15 zł
program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki 10.0000.157.02 10,25 zł
program badań prenatalnych 10.4450.159.02 11,00 zł
program profilaktyki chorób odtytoniowych -   (w tym POChP) - etap podstawowy 10.0010.162.02 7,00 zł
program profilaktyki chorób odtytoniowych - etap specjalistyczny 10.0000.163.02 8,50 zł

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia dostępnego w Informatorze o postępowaniach konkursowych oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia  25 października 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 30 listopada  2018 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD
Tel. 12/29-88-122, 124, 267

Wszystkie aktualności