Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie nowej wersji (2.10) słownika świadczeń w aplikacji AP-KOLCE

08-08-2019

Szanowni Państwo

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że opublikowana została nowa wersja (2.10) słownika świadczeń w aplikacji AP-KOLCE. Uwzględniono w niej nowe świadczenia, dla których będą prowadzone listy oczekujących od 1 września 2019r., w tym część świadczeń, które były dotychczas sprawozdawane komunikatem LIOCZ.  Dla części świadczeń zgodnie z §13, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) - świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń powinni wprowadzić  do aplikacji udostępnionej przez Fundusz dane osób oczekujących na te świadczenia do dnia 1 września 2019 r. (według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.) Wcześniejsze wprowadzenie ww. danych dotyczy świadczeń wymienionych w części II pkt 3, 4, 7-15 oraz w częściach III, IV pkt 1-5, oraz w części V załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia.

Poniżej przedstawiony został wykaz świadczeń, dla których należy wprowadzić dane osób oczekujących do aplikacji AP-KOLCE, w terminie do dnia 1 września 2019r:

 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
 • operacje jaskry
 • operacje jaskry z zaćmą
 • operacje plastyczne oka
 • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
 • wszczepienie protezy ślimaka lub wszczepienie wielokanałowej protezy ślimaka
 • wymiana procesora mowy implantów ślimakowych i do pnia mózgu albo wymiana procesora dźwięku implantów ucha środkowego
 • pomosty dla rewaskularyzacji serca
 • zabiegi w zakresie gruczołu krokowego (prostatektomia)
 • wycięcie macicy (histerektomia)
 • rezonans magnetyczny
 • tomografia komputerowa
 • gastroskopia
 • kolonoskopia
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
 • rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych
 • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
 • rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych
 • kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych
 • Świadczenia gwarantowane z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 784, z późn. zm.):
  1) leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową;
  2) leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD);
  3) leczenie stwardnienia rozsianego.

W pierwszej kolejności należy utworzyć w aplikacji AP-KOLCE pozycję odpowiadającą właściwej liście oczekujących, a następnie należy wprowadzić do utworzonej listy dane osób oczekujących. Operatorzy świadczeniodawców powinni posiadać stosowne uprawnienia do nowych list oczekujących. Sposób nadawania uprawnień jest dostępny w części: Administracja/Operatorzy/Uprawnienia do świadczeń.

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r.

Informacje dotyczące ww. sprawy można uzyskać pod numerem telefonu (12) 29 88 371, (12) 29 88 306, (12) 29 88 315.

Wszystkie aktualności