TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

08-10-2018

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

o wszczęciu przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji procedury występowania do instytutów, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wnioskami o nieodpłatne udostępnienie danych z zakresu leczenia szpitalnego identyfikowanych produktami rozliczeniowymi z katalogu JGP. 

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 5 października 2018 r.

Źródło: AOTMiT

Wszystkie aktualności