TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący rozliczeń

16-04-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w ślad za komunikatem z dnia 05.04.2018 r. Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostanie zablokowana możliwość przesyłania do systemu informatycznego (dziedzinowego) MOW NFZ rachunków za wykonane świadczenia (oraz korekt rachunków do okresów wcześniejszych)  komunikatem XML typu REF. Po tym dniu jedynym komunikatem obsługiwanym przez NFZ będzie komunikat XML typu RACH/FAKT/NOTA. Po wybraniu w komunikacie właściwego atrybutu, Świadczeniodawca będzie mógł wybrać formę dokumentu rozliczeniowego, tj. rachunek elektroniczny lub papierowy.

Jednocześnie ponownie zachęcamy Świadczeniodawców rozliczających się nadal za pośrednictwem rachunku papierowego do zmiany sposobu rozliczeń i skorzystania z możliwości przesyłania rachunków/faktur w formie elektronicznej. Umożliwia ona między innymi wysyłanie do MOW NFZ dokumentów rozliczeniowych w każdej chwili, skrócenie czasu realizacji faktury od chwili jej wystawienia (wcześniejsza data wpływu dokumentu do MOW NFZ powoduje  odpowiednie przyspieszenie terminu otrzymania zapłaty), ograniczenie kosztów administracyjnych (koszty operatora pocztowego, zużycia papieru). W przypadku przekazania do NFZ faktury elektronicznej w postaci pliku XML nie jest wymagane ich podpisywanie za pomocą podpisu elektronicznego.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Tel. (12) 2988271

Wszystkie aktualności