Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

15-10-2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:

Świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie szpitalne w zakresie replantacji kończyny górnej

Świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego scharakteryzowane kodem ICD-9: 54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 19 października 2018 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT:
 

źróło: AOTMiT

Wszystkie aktualności