TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

03-08-2018

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz planu taryfikacji na rok 2018, Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o możliwości udostępnienia danych do taryfikacji świadczeń z obszaru chorób układu moczowo płciowego (L105)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego: procedury diagnostyczne zabiegowe w zakresie układu moczowo-płciowego <18 r.ż. (L105).

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 1 sierpnia 2018 roku.

źróło: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności