TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kompleksowa opieka po zawale mięśnia sercowego (KOS-ZAWAŁ)

21-11-2017

Na podstawie zarządzenia nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego funduszu Zdrowia w Krakowie z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne ze zm., w tym w szczególności uwzględniając zarządzenie zmieniające o nr 109/2017/DSOZ, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o objecie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa małopolskiego. Stosowne ogłoszenie zostało zamieszczone w Portalu Świadczeniodawców.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie Małopolskiego OW NFZ, adres: Ciemna 6, 31-056 Kraków, w godzinach 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-krakow.pl.

Wszystkie aktualności