TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram otwarcia ofert w rodzaju: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

15-05-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 16 maja 2018 r. o godz. 10:00 rozpocznie prace Komisja Konkursowa dla rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.

Otwieranie poszczególnych ofert będzie prowadzone w dniu 16 maja 2018 r. od godziny 11.00 do 16.00 oraz w dniu 17 maja 2018r. od godz. 8.00. Szczegółowy harmonogram otwierania ofert na poszczególne dni i zespoły przedstawia załącznik do komunikatu. 

Powyższe czynności mają charakter jawny i będą odbywać się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (Kraków, ul. Józefa 21).

Jednocześnie podajemy do wiadomości  numery telefonów informacyjnych do Komisji Konkursowej PSY – w sprawach organizacyjnych dot. konkursu ofert: (12) 29 88 127, 150

Komisja Konkursowa 

Wszystkie aktualności