Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2019 rok

03-12-2018

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26.11.2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu aneksowania na kolejny okres rozliczeniowy umów niewygasających z dniem 31.12.2018 r. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że za pośrednictwem komunikatora ISI przesłane zostały kolejne komplety dokumentów dotyczących przekazania propozycji kwot zobowiązań w odniesieniu do rodzaju świadczeń: rehabilitacja lecznicza.

Jednocześnie w treści komunikatu ISI zamieszczanego do każdego świadczeniodawcy przekazana została szczegółowa informacja/instrukcja dotycząca trybu aneksowania.

W następnych komunikatach tut. OW NFZ informował będzie Świadczeniodawców o zamieszczeniu na ISI propozycji kwot zobowiązań na kolejny okres rozliczeniowy przypadający począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. w kolejnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności