TIP

800 190 590

Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2019 rok

26-11-2018

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26.11.2018 r. w sprawie rozpoczęcia procesu aneksowania na kolejny okres rozliczeniowy umów niewygasających z dniem 31.12.2018 r. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że za pośrednictwem komunikatora ISI przesłane zostały kolejne komplety dokumentów dotyczących przekazania propozycji kwot zobowiązań w odniesieniu do następujących rodzajów/typów świadczeń:

  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie SOK/01,
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie SOK/02 - leczenie ran przewlekłych,
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie SOK/04 - telekonsylium,
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie SOK/05 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC I),
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie SOK/06 - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III),
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie SOK/07 - dziecięca opieka koordynowana (DOK)
  • świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)/świadczenia w izbie przyjęć (IP) - SZP/07.

Jednocześnie w treści komunikatu ISI zamieszczanego do każdego świadczeniodawcy przekazana zostanie szczegółowa informacja/instrukcja dotycząca trybu aneksowania.

W następnych komunikatach tut. OW NFZ informował będzie Świadczeniodawców o zamieszczeniu na ISI propozycji kwot zobowiązań na kolejny okres rozliczeniowy przypadający począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. w kolejnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności