Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Opieka medyczna na majówce

26-04-2017

W trakcie długiego weekendu może niestety  zdarzyć się, że ktoś gorzej się poczuje i będzie musiał szukać pomocy lekarza lub pielęgniarki. Warto pamiętać, że w razie nagłego zachorowania – w dni świąteczne, także wszystkie wolne od pracy (sobota, niedziela), a w dni robocze - po zamknięciu placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej – w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości. W lżejszych przypadkach - w nocy, dni wolne od pracy i święta pacjent może szukać pomocy w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W całej Małopolsce jest 50 tego typu ambulatoriów.

Godziny pracy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Jaką pomoc uzyska pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Są to najczęściej sytuacje, gdy:

  • chory nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Co obejmuje opieka całodobowa?

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Warto pamiętać o tym, że większości poradni dyżury pełnią również pediatrzy.  Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium), może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych, przypadkach lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. 

Wykaz miejsc udzielenia świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce 

Stany nagłe i zagrożenie życia 

W przypadku urazu i poważniejszych stanów – świadczenia zabezpiecza Szpitalny Oddział Ratunkowy. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli pogotowie ratunkowe.

Wykaz wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć w Małopolsce 

Przypominamy, że osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. W przypadku wystąpienia trudności w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych należy powiadomić o tym fakcie właściwy terenowo oddział wojewódzki NFZ.

Nieproszony gość – kleszcz

Majówka to czas, kiedy wiele osób w czasie wycieczek w plener wraca do domu z niechcianym gościem – kleszczem.  Te pajęczaki mogą być groźne dla człowieka, jednak nie każde ukąszenie kleszcza jest niebezpieczne. Jak postępować, kiedy po powrocie ze spaceru znajdziemy na swojej skórze kleszcza?  Możemy spróbować usunąć go sami albo udać się po pomoc medyczną do przychodni POZ lub ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zarówno ambulatoria jak i gabinety lekarzy POZ są wyposażone w podstawowe narzędzia pozwalające na usunięcie pasożyta i zdezynfekowanie śladu po ukąszeniu. Może zrobić to lekarz lub pielęgniarka.

Przychodnia lub ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej nie powinno odsyłać pacjentów wymagających usunięcia kleszcza do SOR – oddziału przeznaczonego do zabezpieczania pomocy pacjentom po urazach lub w stanie zagrożenia życia. Jeśli kleszcz jest trudny do usunięcia i lekarz uzna, że stan po ukąszeniu wymaga interwencji chirurga powinien wystawić skierowanie do poradni chirurgicznej z dopiskiem „pilne” by ułatwić pacjentowi uzyskanie pomocy specjalisty.

Radzimy również, aby sami pacjenci nie udawali się „z kleszczem” do SOR-u. Nawet jeśli nie zostaną oni poproszeni o to, by udać się do lekarza POZ lub ambulatorium nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, czas oczekiwania na jego usunięcie może by nieadekwatnie długi do problemu. 

Wszystkie aktualności