TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat w sprawie wydawania EKUZ przez Punkt Ewidencyjny w Chrzanowie.

14-09-2018

Szanowni Państwo,

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w okresie od 04.10.2018 r. do 19.10.2018 r. Punkt Ewidencyjny w Chrzanowie nie będzie wydawał EKUZ.

Jednocześnie MOW NFZ informuje, iż wnioski o wydanie EKUZ można przesyłać:

  • pocztą na adres: MOW NFZ ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
  • faksem na numer: 12 29 88 336
  • e-mailem na adres

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Sekcja Obsługi Dokumentów Unijnych

Wszystkie aktualności