Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat dla pacjentów poradni stomatologicznej IPL Magdalena Drwięga

26-04-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że: Poradnia stomatologiczna - Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Drwięga mająca swoją siedzibę w Zawoi zaprzestaje z dniem 1 maja 2017 roku udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zawartej umowy w zakresach:

  • świadczeń ogólnostomatologicznych,
  • świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne” .

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności