Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów o zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych

29-05-2019

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że z dniem 31 maja 2019 roku wymienieni Świadczeniodawcy zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych w podanych zakresach.

  • Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II mający swoją siedzibę przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu w zakresie ośrodka leczenia uzależnień
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VERTEBRA mający swoją siedzibę przy ul. Tysiąclecia 5 w Bieczu w zakresie poradni rehabilitacyjnej
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Prywatna Poradnia MEDICO-DENT mająca swoją siedzibę przy Placu Dąbrowskiego 1 w Nowym Sączu w zakresie poradni neurologicznej
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OSMED Przychodnia Specjalistyczna mająca swoją siedzibę przy ul. Rynek 26 w Mszanie Dolnej w zakresie poradni ortodontycznej

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” 

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności