TIP

800 190 590

Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja dla pacjentów dot. zakończenia realizacji świadczeń w ramach umowy z NFZ

20-12-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje Świadczeniobiorców, że z dniem 31 grudnia 2018 roku wymienieni Świadczeniodawcy zaprzestają udzielania świadczeń zdrowotnych w podanych zakresach.

  • 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej mający swoją siedzibę przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie w zakresie oddziału położniczo-ginekologicznego
  • Wojnickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. mające siedzibę przy ul. Rolniczej 3 w Wojniczu w zakresie poradni okulistycznej i reumatologicznej
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AMICUS mający swoją siedzibę przy ul. Do Ośrodka Zdrowia 548 w Juszczynie w zakresie poradni endokrynologicznej
  • EUROMED Sp. z o.o. mający siedzibę przy ul. Szwedzkiej 12 w Tarnowie w zakresie poradni położniczo-ginekologicznej
  • Indywidualna Praktyka Lekarska Barbara Wołczyńska-Siwiak mająca swoją siedzibę w Bystrej w zakresie poradni stomatologicznej

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń u wskazanego świadczeniodawcy, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Informacje o podmiotach leczniczych realizujących umowy zawarte z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Krakowie dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-krakow.pl w zakładce GDZIE SIĘ LECZYĆ.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej Informator o Terminach Leczenia.

Jednocześnie informujemy, że Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać Świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się Świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności