Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

EKUZ na 3 lata

31-05-2019

Od 1 czerwca 2019 r. EKUZ będzie ważna trzy lata, a nie jak do tej pory – 18 miesięcy. EKUZ na 3 lata mogą otrzymać osoby zatrudnione, pobierające zasiłek/świadczenie przedemerytalne, prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy.

Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowego umożliwia Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria). W przypadku nagłego zachorowania opieka medyczna odbywa się na zasadach takich, jakim podlegają ubezpieczeni mieszkańcy kraju pobytu pacjenta. Karta jest bezpłatna; aby ją uzyskać, potrzebny jest dokument tożsamości. Wniosek o EKUZ można złożyć osobiście w każdym oddziale wojewódzkim NFZ lub wysłać e-mailem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP. Karta może być również na wskazany we wniosku adres. W Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ można umówić się też na osobisty odbiór EKUZ przez aplikację: rejestracja.nfz-krakow.pl

W ubiegłym roku MOW NFZ wydał 342 554 (dla porównania w 2011 – 111 000), w tym roku już 127 766. W sezonie wakacyjnym, kiedy zgłasza się najwięcej osób w oddziale wydawanych jest ok. 3000 kart dziennie.

Wszystkie aktualności